14 Ocak 2015 Çarşamba


Yeldeğirmeni

 

OSMANGAZİ İLKOKULU (ALMAN OKULU) YANINDAKİ BİNA
Arif Atılgan

Bu bina Alman Okulu’ndan yani Osmangazi İlkokulundan sonra inşa edilmiştir. Ancak iki bina o derece uyumludur ki adeta birbirleriyle irtibatlı duygusu vermektedirler.
 
 
                                            Osmangazi İlkokulunun Yanındaki İlginç Bina

2005 yılında semtteki Rum Ortodoks Kilisesi Papazıyla yaptığım sohbette edindiğim sözlü bilgiye göre, bu binanın üst katı Okulun din adamı için lojman ve alt katı da kilise olarak kullanılmıştı.

1905 tarihli Goad Planını incelediğimizde Okulun var olduğu ancak yanındaki bu bina ile bu binanın yanındaki binanın henüz inşa edilmediği, parsellerinin boş olduğu görülmektedir.
 
                                             1905 Tarihli Goad Planında Okulun Yanı Boş.

1936 tarihli Pervititch Planını incelediğimizde ise her iki parsele binalar yapıldığını, Okulun yanındaki bu binanın okula uygun olarak ön cephesinin parsel çizgisinin gerisinde, bir sonraki diğer binanın ise bütün binalar gibi parsel çizgisinde önde inşa edildiği görülmektedir.
 
                                  1936 tarihli Pervititch Planında Bina Okulla Aynı Çizgide.

Pervititch Planındaki Okulun Planına baktığımızda sanki aydınlık boşluğu yandaki binayla irtibatlı gibidir. Zaten ‘avlu’ anlamında Fransızca ‘cour’ yazmaktadır. Ayrıca Binanın önü Okulun önü gibi boştur.
 
                                             Pervititch Planında Okul Ve Yanındaki Bina.

Yeldeğirmeni’nde Sinagog, Katolik Kilisesi, Ortodoks Kilisesi bulunmaktadır. Protestan Kilisesi yoktur. Hâlbuki burada Alman Okulu vardır ve Almanlar da Protestanlığı akla getirirler. Bütün bu bilgiler ışığında baktığımızda bu binanın alt katı Protestan Kilisesi üst katları da papazların lojmanı olarak kullanılmış olabilir diye düşünülebilmektedir.

Ancak yine de bu konuda herhangi bir belge bulamadığımı belirtmek isterim. Konuya değinmekteki amacım, benden sonraki Yeldeğirmeni araştırmacılarına ilginç bir apartmanı hatırlatmaktan başka bir şey değildir.
ARİF ATILGAN YELDEĞİRMENİ KİTABI

 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder