11 Ocak 2022 Salı

 

2022 Yazıları LİNKleri

1-YALOVA’NIN ÖZELLİĞİ, ÖZELLİĞİNİN OLMAMASI OLMAMALIDIR
https://www.arifatilgan.com/yalovanin-ozelligi-ozelliginin-olmamasi-olmamalidir/

2-YELDEĞİRMENİ YANGINI
https://www.arifatilgan.com/yeldegirmeni-yangini/

3-BAŞLANGIÇ YENİ YIL
https://www.arifatilgan.com/baslangic-yeni-yil/

4- RAİF KOREL APARTMANI (EYSAN OTEL)
https://www.arifatilgan.com/raif-korel-apartmani-eysan-otel/
 
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/rai%CC%87f-korel-apartmani-eysan-otel

5-KALAMIŞ VE KALAMIŞ İSKELESİ’NİN ÖYKÜSÜ
https://www.arifatilgan.com/6418-2/

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/kalami%C5%9F-ve-kalami%C5%9F-i-skelesi-ni-n-%C3%B6yk%C3%BCs%C3%BC


6-GALA KULÜP’TEN ANILAR… VEDAT SAKMAN… ZERRİN ÖZER…
https://www.arifatilgan.com/gala-kulupten-anilar-vedat-sakman-zerrin-ozer/
 
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/gala-kul%C3%BCp-ten-anilar-vedat-sakman-zerri-n-%C3%B6zer
 

7-MEVSİMLER VE DÖNGÜLER
https://www.arifatilgan.com/mevsimler-ve-donguler/


https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/mevsi%CC%87mler-ve-d%C3%B6ng%C3%BCler

8-DEMİRCİYAN… SÜREYYA… TEVFİK TURA APARTMANI
https://www.arifatilgan.com/demirciyan-sureyya-tevfik-tura-apartmani/
 
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/demi-rci-yan-s%C3%BCreyya-tevfi-k-tura-apartmani
 

9- KUŞDİLİ ÇAYIRI HAYAL Mİ OLACAK?
https://www.arifatilgan.com/kusdili-cayiri-kusa-mi-donuyor/
 
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/ku%C5%9Fdi-li-%C3%A7ayiri-hayal-mi-olacak
 

10- YOĞURTÇU PARKI’NDA DÜZENLEME
https://www.arifatilgan.com/yogurtcu-parkinda-duzenleme/
 
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/yo%C4%9Furt%C3%A7u-parki-nda-d%C3%BCzenleme

 

11- YELDEĞİRMENİ’NİN İLK APARTMANLARI: SUNGET, H. RAŞEL LEVY, KASTORİAN, MENASE.

https://www.arifatilgan.com/yeldegirmeninin-ilk-apartmanlari-sunget-h-rasel-levy-kastorian-menase/

Cep telefonunda fotoğraf çıkmayanlar için yedek LİNK:https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/yelde%C4%9Fi-rmeni-ni-n-i-lk-apartmanlari-sunget-h-ra%C5%9Fel-levy-kastori-an-menase

12- PİYADELERİN TALİM YERİ TALİMHANE
https://www.arifatilgan.com/6536-2/
 
Fotoğraf görünmeyenler için yedek LİNk
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/tali-mhane


13- YAŞLILIK
https://www.arifatilgan.com/yaslilik/

Fotoğraf gözükmeyenler için yedek LİNk
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/ya%C5%9Flilik

14- ESKİ YELDEĞİRMENİ’NİN BİTİŞİ….
https://www.arifatilgan.com/ve-son/
 
Cep Telefonunda resim çıkmayanlar için yedek LİNK:
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/ve-son