11 Ocak 2022 Salı

 

2022 Yazıları LİNKleri

1-YALOVA’NIN ÖZELLİĞİ, ÖZELLİĞİNİN OLMAMASI OLMAMALIDIR
https://www.arifatilgan.com/yalovanin-ozelligi-ozelliginin-olmamasi-olmamalidir/

2-YELDEĞİRMENİ YANGINI
https://www.arifatilgan.com/yeldegirmeni-yangini/

3-BAŞLANGIÇ YENİ YIL
https://www.arifatilgan.com/baslangic-yeni-yil/

4- RAİF KOREL APARTMANI (EYSAN OTEL)
https://www.arifatilgan.com/raif-korel-apartmani-eysan-otel/
 
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/rai%CC%87f-korel-apartmani-eysan-otel

5-KALAMIŞ VE KALAMIŞ İSKELESİ’NİN ÖYKÜSÜ
https://www.arifatilgan.com/6418-2/

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/kalami%C5%9F-ve-kalami%C5%9F-i-skelesi-ni-n-%C3%B6yk%C3%BCs%C3%BC


6-GALA KULÜP’TEN ANILAR… VEDAT SAKMAN… ZERRİN ÖZER…
https://www.arifatilgan.com/gala-kulupten-anilar-vedat-sakman-zerrin-ozer/
 
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/gala-kul%C3%BCp-ten-anilar-vedat-sakman-zerri-n-%C3%B6zer
 

7-MEVSİMLER VE DÖNGÜLER
https://www.arifatilgan.com/mevsimler-ve-donguler/


https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/mevsi%CC%87mler-ve-d%C3%B6ng%C3%BCler

8-DEMİRCİYAN… SÜREYYA… TEVFİK TURA APARTMANI
https://www.arifatilgan.com/demirciyan-sureyya-tevfik-tura-apartmani/
 
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/demi-rci-yan-s%C3%BCreyya-tevfi-k-tura-apartmani
 

9- KUŞDİLİ ÇAYIRI HAYAL Mİ OLACAK?
https://www.arifatilgan.com/kusdili-cayiri-kusa-mi-donuyor/
 
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/ku%C5%9Fdi-li-%C3%A7ayiri-hayal-mi-olacak
 

10- YOĞURTÇU PARKI’NDA DÜZENLEME
https://www.arifatilgan.com/yogurtcu-parkinda-duzenleme/
 
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/yo%C4%9Furt%C3%A7u-parki-nda-d%C3%BCzenleme

 

11- YELDEĞİRMENİ’NİN İLK APARTMANLARI: SUNGET, H. RAŞEL LEVY, KASTORİAN, MENASE.

https://www.arifatilgan.com/yeldegirmeninin-ilk-apartmanlari-sunget-h-rasel-levy-kastorian-menase/

Cep telefonunda fotoğraf çıkmayanlar için yedek LİNK:https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/yelde%C4%9Fi-rmeni-ni-n-i-lk-apartmanlari-sunget-h-ra%C5%9Fel-levy-kastori-an-menase

12- PİYADELERİN TALİM YERİ TALİMHANE
https://www.arifatilgan.com/6536-2/
 
Fotoğraf görünmeyenler için yedek LİNk
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/tali-mhane


13- YAŞLILIK
https://www.arifatilgan.com/yaslilik/

Fotoğraf gözükmeyenler için yedek LİNk
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/ya%C5%9Flilik

14- ESKİ YELDEĞİRMENİ’NİN BİTİŞİ….
https://www.arifatilgan.com/ve-son/
 
Cep Telefonunda resim çıkmayanlar için yedek LİNK:
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/ve-son

15- KUŞDİLİ ÇAYIRINA OTOPARK YAPILMASIN
https://www.arifatilgan.com/kusdili-cayirina-otopark-yapilmasin/
 
Cep Telefonunda resim çıkmayanlar için yedek LİNK:
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/ku%C5%9Fdi-li-%C3%A7ayiri-na-otopark-yapilmasin

16-KUŞDİLİ ÇAYIRI ÇAYIR OLMALIDIR
https://www.arifatilgan.com/kusdili-cayiri-cayir-olmalidir/
 
 
Cep telefonunda görüntü göremeyenler için yedek LİNK:
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/ku%C5%9Fdi%CC%87li%CC%87-%C3%A7ayiri-%C3%A7ayir-olmalidir

17- YELDEĞİRMENİ’NİN ALT KÖŞESİ
https://www.arifatilgan.com/yeldegirmeninin-alt-kosesi/
 
 
Cep Telefonunda resim çıkmayanlar için yedek LİNK:
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/yelde%C4%9Fi-rmeni-ni-n-alt-k%C3%B6%C5%9Fesi
 

18- BETONLAŞTIRILAN KUŞDİLİ ÇAYIRI TEKRAR ÇAYIR OLUYOR
https://www.arifatilgan.com/betonlastirilan-kusdili-cayiri-tekrar-cayir-oluyor/


Cep Telefonunda resim çıkmayanlar için yedek LİNK:
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/betonla%C5%9Ftirilan-ku%C5%9Fdi-li-%C3%A7ayiri-tekrar-%C3%A7ayir-oluyor


19- BABALAR GÜNÜ
https://www.arifatilgan.com/babalar-gunu-2/
 
Telefonda resim çıkmayanlar için yedek link.
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/babalar-g%C3%BCn%C3%BC

21- DALYAN’DAN SÖĞÜTLÜÇEŞME’YE KOMPLO TEORİM
https://www.arifatilgan.com/dalyandan-sogutlucesmeye-komplo-teorim/
 

22- GÜNÜMÜZDE KENT MÜCADELESİ
https://www.arifatilgan.com/sivil-toplum-kurulusu-hareketi/
 
Telefonda resim gözükmeyenler için LİNK:
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/si-vi-l-toplum-kurulu%C5%9Fu-hareketi


23- SÖĞÜTLÜÇEŞME “GAR” PROJESİ 2022
https://www.arifatilgan.com/sogutlucesme-gar-projesi-2022/
 
Telefonda resim görünmeyenler için yedek LİNK:
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/s%C3%B6%C4%9F%C3%BCtl%C3%BC%C3%A7e%C5%9Fme-gar-projesi-2022

 24- Kız Kulesi
https://www.arifatilgan.com/kiz-kulesi/
 
Cep telefonunda resim gözükmeyenler için yedek LİNK.
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/kiz-kulesi
 

 25-Söğütlüçeşme 
https://www.arifatilgan.com/sogutlucesme/
 
Cep telefonunda resim gözükmeyenler için yedek LİNK.
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/s%C3%B6%C4%9F%C3%BCtl%C3%BC%C3%A7e%C5%9Fme
 

26- MÜFİD EKDAL’IN EVİ
https://www.arifatilgan.com/mufid-ekdalin-evi/
 
Cep telefonunda resim gözükmeyenler için yedek LİNK.
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/m%C3%BCfi%CC%87d-ekdal-in-evi%CC%87
 

27- MODA İSKELESİ
https://www.arifatilgan.com/moda-iskelesi/
 
Fotoğraf görünmeyenler için yedek LİNK:
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/moda-i%CC%87skelesi%CC%87
 

28- OTELE DÖNÜŞEN İSTANBUL
https://www.arifatilgan.com/otele-donusen-istanbul/
 
Cep telefonunda resim gözükmeyenler için yedek link.
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/otele-d%C3%B6n%C3%BC%C5%9Fen-i%CC%87stanbul
 

29- İSTANBUL DEĞİŞİYOR
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/i-stanbul-de%C4%9Fi-%C5%9Fi-yor
 
Yedek LİNK
https://www.arifatilgan.com/istanbul-degisiyor/
 

30- KADIKÖY MERKEZ İMAR PLANLARI ÜZERİNE GÖRÜŞLERİM
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/kadik%C3%B6y-merkez-i-mar-planlari-
 
Yedek LİNK
https://www.arifatilgan.com/kadikoy-merkez-imar-planlari-uzerine-goruslerim/
 

31- ‘KADIKÖY MEYDANI KENTSEL TASARIM YARIŞMASI’ GELİŞMESİ
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/kadik%C3%B6y-meydani-kentsel-tasarim-yari%C5%9Fmasi-geli-%C5%9Fmesi
 
Yedek LİNK.
https://www.arifatilgan.com/kadikoy-meydani-kentsel-tasarim-yarismasi-gelismesi/

 32- YALOVA’DAN ANIMSAMALAR
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/yalova-dan-animsamalar

33-YALOVALILAR
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/yalovalilar
 

34-KADIKÖY’ÜN KAYBOLAN ÖZELLİKLERİ (VİDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=ghZq_hxIYnc

(Linke tıkladıktan sonra çıkan sayfada YOUTUBE’DE GEZİN tuşuna tıklanacak.)