8 Ocak 2020 Çarşamba

2020 yazıları

1-ANADOL OTOMOBİL


2-YALOVA’DA ÖNEMLİ KONU: KARACA ARBORETUM’U

3-KÖPRÜLÜ KÖŞKÜ
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/k%C3%B6pr%C3%BCl%C3%BC-k%C3%B6%C5%9Fk%C3%BC

4-HAYDARPAŞA’DA PERONLAR VE ARKEOLOJİK KAZILAR

5-KUYRUĞUNU YİYEN YILAN ( OREBOROS)

6-CKM nin geçmişten bugüne hikayesi ile ilgili bir ödev için benimle yapılan sohbetin tamamı. (Öğrencimiz tam not almış.) Alttaki LİNkte:
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/elazi%C4%9F-depremi%CC%87ni%CC%87n-aklima-geti%CC%87rdi%CC%87kleri%CC%87

9-ESKİ EĞLENCE MEKÂNLARI

10-LALE

11-ARNAVUT’UN KIR KAHVESİ
18-YALOVA’DA BİR EVİN KİMLİKSİZLEŞMESİ
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/yalova-da-bi%CC%87r-evi%CC%87n-ki%CC%87mli%CC%87ksi%CC%87zle%C5%9Fmesi%CC%87
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/rexx-si%CC%87nemasi-kapaniyor

27-HAYDARPAŞA’DA DEHLİZLER-SIĞINAKLAR

28-PİRAMİT

29-BUDAK SİNEMASINDAKİ KONSERİN ANIMSATTIKLARI

40-MANASTIRDAN KADIKÖY ANADOLU LİSESİ’NE

43-GÜLÜMSER ATILGAN SANAT MERKEZİ Sanal Müze-Sergisi

44-KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/koronavi%CC%87r%C3%BCs-bi%CC%87lan%C3%A7osu

45-ÖZEN SİNEMASI GERİ GETİRİLMELİDİR
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/%C3%B6zen-si%CC%87nemasi-geri%CC%87-geti%CC%87ri%CC%87lmeli%CC%87di%CC%87r

46- MÜMİN AMCAMI KAYBETTİK 

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/m%C3%BCmi%CC%87n-amcami-kaybetti%CC%87k

47- AYASOFYA

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/ayasofya

48-YELDEĞİRMENİ BİNALARINDAKİ FİGÜRLER

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/yelde%C4%9Fi%CC%87rmeni%CC%87-ndeki%CC%87-bi%CC%87nalarda-fi%CC%87g%C3%BCrler

 49-YALOVA’DA OKUL - MİMARİDE REALİTE

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/yalova-da-okul-mi%CC%87mari%CC%87de-reali%CC%87te

 50-YALOVA’DA TRAFO-MİMARİDE LÜMPENİZM

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/yalova-da-trafo-mi%CC%87mari%CC%87de-l%C3%BCmpeni%CC%87zm

51- YALOVA’NIN DEPREM ANITI

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/yalova-nin-deprem-aniti

52- KADIKÖY MEYDANI KENTSEL TASARIM YARIŞMASI

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/kadik%C3%B6y-meydani-kentsel-tasarim-yari%C5%9Fmasi

53-  YALOVA’DA TRAFO MERKEZİYLE ÜNLÜ OKUL İNŞAATI

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/yalova-da-trafo-merkezi%CC%87yle-%C3%BCnl%C3%BC-okul-i%CC%87n%C5%9Faati

54- EY SİYASİ PARTİLER

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/ey-si%CC%87yasi%CC%87-parti%CC%87ler

55- ET VE BALIK KURUMU

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/et-ve-balik-kurumu

56- KADIKÖY LİFE DERGİSİYLE YELDEĞİRMENİ RÖPORTAJIM

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/kadik%C3%B6y-li-fe-dergi-si-yle-yelde%C4%9Fi-rmeni-r%C3%B6portajim

57-CEMAL ENİŞTEYİ (KASIM CEMAL GÜVEN) KAYBETTİK

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/cemal-eni%CC%87%C5%9Fteyi%CC%87-kasim-cemal-g%C3%BCven-kaybetti%CC%87k

 58- KADIKÖY’ÜN AKM’SİNDEN HALDUN TANER SAHNESİ RESTORASYONUNA

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/kadik%C3%B6y-%C3%BCn-akm-si%CC%87nden-haldun-taner-sahnesi%CC%87-restorasyonuna

 59- TAKSİM KENTSEL TASARIM YARIŞMASI

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/taksi%CC%87m-kentsel-tasarim-yari%C5%9Fmasi

 60-KURBAĞALIDERE’NİN TEMİZLENMESİ ÖYKÜSÜ

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/kurba%C4%9Falidere-ni%CC%87n-temi%CC%87zlenmesi%CC%87-%C3%B6yk%C3%BCs%C3%BC

61-DEPREM

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/deprem

62- KADIKÖY MEYDANI KENTSEL TASARIM YARIŞMASINI KAZANANLARDAN ‘İN SİTU’ İSİMLİ PROJE

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/kadik%C3%B6y-meydani-kentsel-tasarim-yari%C5%9Fmasini-kazananlardan-i%CC%87n-si%CC%87tu-i%CC%87si%CC%87mli%CC%87-proje

63- 41.YILIMIZ…

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/41-yilimiz

64-TAKSİM MEYDANI YARIŞMASI TARTIŞMASI
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/taksi-m-meydani-yari%C5%9Fmasi-tarti%C5%9Fmasi

65- KADIKÖY MEYDANI KENTSEL TASARIM YARIŞMASINDA 26 Nolu İN SİTU İSİMLİ PROJE

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/kadik%C3%B6y-meydani-kentsel-tasarim-yari%C5%9Fmasinda-26-nolu-i%CC%87n-si%CC%87tu-i%CC%87si%CC%87mli%CC%87-proje

66- AHMET RATİP PAŞA KÖŞKÜ-ÇAMLICA KIZ LİSESİ

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/ahmet-rati%CC%87p-pa%C5%9Fa-k%C3%B6%C5%9Fk%C3%BC-%C3%A7amlica-kiz-li%CC%87sesi%CC%87

67- OKTAY EKİNCİ’YLE BİR ANI

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/oktay-eki-nci-yle-bi-r-ani

68-‘KADIKÖY MEYDANI KENTSEL TASARIM YARIŞMASI’ HALK OYLAMASINI 26 No’lu ‘İN SİTU’ İSİMLİ PROJE KAZANDI
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/kadik%C3%B6y-meydani-kentsel-tasarim-yari%C5%9Fmasi-halk-oylamasini-26-no-lu-i-n-si-tu-i-si-mli-proje-kazandi