15 Mayıs 2015 Cuma

Haydarpaşa KAYNAKLAR

  1- Atatürk Kütüphanesi’nin Çeşitli Yayınları ve Kartpostal Albümü
  2- İstanbul İçin Görüşler / Birsan Basım Yayın Ltd. Şti.
  3- Bir Zamanlar Kadıköy / İletişim Yayınları 1988 / Adnan Giz
  4- Bizans Metropolünde İlk Türk Köyü- Kadıköy / Dr Müfid Ekdal /
      Kadıköy Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları 1 İstanbul 1996
  5- Demiryolu Dergisi / Asırlık Abide Haydarpaşa / Ferit Yörükçü 
  6- Florence Nightingale Müzesi / 1. Ordu Komutanlığı
  7- Haydarpaşa’da Geçen Yüzyılımız / Gözlem Gazetecilik A.Ş. İstanbul 1999
  8- Haydarpaşa Garı ve Birkaç Hatıra / Semavi Eyice
  9- İngiliz Mezarlığı
10- İstanbul Dergisi / Ekim 2004 Sayı 51 /
      Oriantelist Bir Mimari Hazine Haydarpaşa Liman Hizmet Binaları /                   
      Yonca Kösebay Erkan
11- İşletme Ve Garlarımız / TCDD 1. İşletme Başmüdürlüğü
12- Geçmişten Günümüze Selimiye Kışlası / 1. Ordu Komutanlığı    
13- Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk / Ziya Gürel
14- TCDD Çalışanları Bilgi Ve Belgeleri 
15- Yeldeğirmeni Süngit Apartmanı Sakinleri 
16- Haydarpaşa Limanının İnşası / Demiryolu Dergisi Sayı 25- 37 / Sait Toydemir
17- İTÜ dergisi/a mimarlık, planlama, tasarım cilt- 7, sayı- , 14- 25 Eylül 2008
       Anadolu Demiryolu mirası ve korunması / Yonca Kösebay Erkan, Zeynep Ahunbay  
18- Kent ve Demiryolu WEB Sitesi
19- Kurtuluş / Makale / T. Arslan Bartu / 20 Aralık 2010 Pazartesi / Kent ve Demiryolu
20- Atatürk’ün Beyaz treni / Makale /  Ruhan Çelebi / 13 Kasım 2009 Cuma /
      Kent ve Demiryolu
21- Haydarpaşa’da Kayıkçılar / Makale / 13 Mayıs 2009 Çarşamba / Kent ve Demiryolu
22- Haydarpaşa’yı 85 yıl Önce Bugün Teslim Aldık / Makale / Ruhan Çelebi /
      23 Eylül 2008 Salı / Kent ve Demiryolu
23- Behiç Erkin / Makale / Ruhan Çelebi / 7 Kasım 2007 Çarşamba / Kent ve Demiryolu
24- Paris Mahallesi / Makale / 19 Mart 2010 Cuma / Kent ve Demiryolu
25- Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk /
      Türk Tarih Kurumu Yayınları XXV: Dizi-Sayı 9 / 1989 / Ziya Gürel
26- İşletme Ve Garlarımız / 1. İşletme Başmüdürlüğü Haydarpaşa
27- Haıdar Pasha Cemetery, İstanbul / İngiliz Mezarlığı Broşürü
28- Yıkın Anasını Satayım / Köşe Yazısı / Engin Ardıç
29- Atatürk’ün Uğruna 10. Yıl Marşı’nı Değiştirdiği ‘Türk Schındler’ / Akşam Gazetesi /
      17 Şubat 2007 / Emir Kıvırcık ile Röportaj / Fügen Ünal Şen
31-1939’da Paris Büyükelçisi olan Behiç Erkin’in Torunu Emir Kıvırcık / Röportaj /
      Hürriyet Gazetesi Eki Şubat 2007 / Ezgi Başaran
32- Goad Haritaları / 1906
33- Pervititch Haritaları / 1937
34- İstanbul Ansiklopedisi / Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı / 1993
35- Temel Britannica Ansiklopedisi / Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı
36- Yıkın anasını Satayım / Köşe Yazısı / 14 Şubat 2007 Akşam Gazetesi / Engin Ardıç
37- İşletme Ve Garlarımız / Makale / 1. İşletme Başmüdürlüğü Haydarpaşa
38- Commonwealth War Graves Commission / İngiliz Mezarlığı Broşürü
39- 1 Asırlık Tarih 1 Saatte Kül Oluyordu / 29 Kasım 2010 Pazartesi Vatan Gazetesi
40- Selimiye Kışlası / TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı / 1996
41- Haydarpaşa Limanın İnşası / Makale / 25 Nisan 2011 Pazartesi / Kent ve Demiryolu
42- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Fotoğraf Arşivleri
43- Demiryolları Dergisi / Sayı168 / Yıl 1939
44- Büyükelçi / Emir Kıvırcık / Timaş Yayınları / 2007
45- Mimarlara Mektup / Bazı Sayılarındaki Arif Atılgan Köşe Yazıları / Mimarlar Odası
      İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları   
46- Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği                    
      Fotoğraf Arşivi
47- Haydarpaşa Vapur İskelesi /  Bilgilendirme Yazısı / Mimarlık Müzesi / YEM
48- Haydarpaşa Vapur İskelesi / Makale / 31 Mayıs 2011 Salı / Kent Ve Demiryolu
49- Süreyya Paşa’nın Anıları “ Teşebbüslerim, Reisliklerim” / Süreyya İlmen / Kadıköy                                
      Belediyesi Sağlık Ve Sosyal Dayanışma Vakfı Yayınları / 2001
50- Atatürk’ün Su Sevgisi ve Savarona Yatı / Makale / Eren Akçiçek / Ege                                                  
      Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi / Ezber Bozan Bilgiler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder