14 Ekim 2009 Çarşamba

SUADİYE OTELİ


Mimarlara MektuplarımSuadiye Oteli
Arif ATILGAN

1905 yılında, Padişah 2. Abdülhamid zamanının Maliye Nazırı Reşat Paşa genç yaşta ölen kızı Suad Hanım’ın anısına İstanbul’un Anadolu yakasında bir cami yaptırır ve adını kızından dolayı Suadiye Camisi koyar. Bu caminin yapımından kısa bir süre sonra mahalleleşme başlar ve bu semte de camisi sebebiyle Suadiye Mahallesi adı verilir. O yıllarda sahile kadar tarlalarla kaplı olan bu alanda, Suadiye Camisinden bakıldığında deniz görülürmüş.
1929 yılında jandarma binbaşılığından emekli olan Mustafa Güler isimli şahıs Suadiye sahilinde satın aldığı 80 dönümlük araziye plaj ve tesislerini inşa ederek bu alanı halkın hizmetine açtı. Gerek kıyısı, gerekse denizin içi çok kayalık olan bu plaj açılmadan önce günlerce kayalar parçalandı ve sahile kamyonlarla kum döküldü. Daha sonraki yıllarda plajın üst kısmına Suadiye Otelini de inşa eden bu şahıs 1952 yılında ölünce işin başına geçen oğlu tesisleri iyi idare edememiş ve 1962 yılında tamamını satmak zorunda kalmıştı. 1980’li yıllarda ise sahiller doldurulmuş, 1991 yılında gerek otelde gerekse bahçesinde yapılan kaçak yapılaşmalar Kadıköy Belediyesi tarafından tespit edilerek yıkım kararı alınmış, bu karar yerine getirilmeyince de ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunulmuştu.
Bugün, resmî tarifi ile Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 70 Pafta, 870 Ada, 67-94-95 Parseller olan bu alanda yeni bir yapılaşma istendiği görülmektedir. 21.11.2007 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan başvuruda bu parsellerin tamamının “Kaks: 2,40 Taks: 0,40 Hmax: Serbest” yapılanma şartlarında “Turizm-Ticaret Alanı”na alınması talep edilmektedir. Ayrıca plan notlarında mimari avan projeye göre uygulama yapılacağı ve bodrum katlar ile ara tesisat katının emsale dahil edilmeyeceğinin de belirtildiği tespit edilmektedir. Bu değişikliklerin sağlanması için 1/5000 ölçekli plan değişikliği önerilmektedir.
67 Parselde 1489 m2, 94 Parselde 3631 m2, 95 Parselde 1286 m2 olmak üzere toplam 6406 m2’lik bu arsa, 09.03.2005 Onanlı 1/5000 Ölçekli Kadıköy Merkez E5 Otoyolu Ara Bölgesi Nazım İmar Planı ve 11.05.2006 Onanlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, 94 Parsel denize yüz alan cephesinde 40 m. derinliğe kadar Taks: 0,25, Hmax: 9,50 m., arka cephesinde Taks: 0,25, H:12,50 m.. yapılanma şartlarında “Turizm Tesis Alanı”nda; 95 ve 67 Parseller ise Taks: 0,25, Hmax: 12,50 m. yapılanma şartlarında “Az Yoğunluklu Konut Alanı”da kalmaktadır.
İstenen yeni yapılanma şartlarının yukarıda bahsedilen planın bütünlüğünü bozacağı, yapı ve hareketli nüfus yoğunluğunu artıracağı, diğer sahil parsellerine emsal teşkil edeceği, kaçak yapıyı yasallaştırıcı nitelik taşıyacağı, meri plana göre 5498 m2’lik inşaat hakkı var iken 15.370 m2’lik bir inşaat hakkını ortaya çıkaracağı, dolayısıyla 9872 m2’lik bir fazlalık meydana getireceği açıklıkla görülebilmektedir. Bodrum katlar ile tesisat ara katının emsale dahil edilmemesi ise İmar Yönetmeliği’nin 6.09 maddesine aykırı olmaktadır.
İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 14.03.2008 tarih, 148 rapor no, 2008/340 dosya no.lu komisyon raporunda Planlama Müdürlüğü tarafından bütün bu sakıncalar detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Ancak raporun sonundaki komisyon görüşü, “Kadıköy İlçesi, Suadiye Mahallesi, 70 Pafta, 870 Ada, 67-94-95 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan değişiklik teklifi incelenmiş olup E: 2,07 olmak ve otel dışı başka amaçla iskân edilemez kaydıyla Turizm Tesis Alanına alınması komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür” şeklindedir.
Açıkça görüldüğü gibi Kalamış Oteli’ndeki yanlış yapılaşmadan dolayı bahsedilen tüm sahile emsal teşkil edilme olayı gerçekleşmeye başlamaktadır. Eğer önlem alınmazsa bu tip sahil yapılaşmalarının devamının geleceği belli olmaktadır. Mimarlar Odası olarak bu tür plan tadilatlarının karşısında olmaya ve onlarla mücadele etmeye devam edeceğiz.
Nisan 2008 Mimarlara Mektup

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder