14 Ekim 2009 Çarşamba

GÖZTEPE METEOROLOJİ ALANI


Mimarlara MektuplarımGöztepe Meteoroloji Alanı 
Arif ATILGAN

Kadıköylülerin “Meteoroloji Alanı” olarak bildikleri ve yıllardır meteoroloji tespitleri yapılan Göztepe’deki geniş araziye dört adet gökdelen inşa edilmesi haberi bir süredir herkesi endişelendirmektedir.
Göztepe’de bulunan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün yerine inşa edilecek lüks konutlar için 23 Ağustos 2004’te kat karşılığı ihale açılmış ve ihaleyi Taşyapı adıyla bilinen inşaat şirketi kazanmıştır. 200-300 metrekarelik 288 adet konut için yüzde 60 pay vermeyi taahhüt eden firma, ayrıca Kartal’da, Hazine’nin gösterdiği alana da meteoroloji için ayrı bir bölge müdürlüğü binası inşa etmeyi taahhüt etmiştir.
Mimarlar Odası ve Kadıköy Belediyesi birlikte “ihalenin iptali için” dava açmış ve 17 Aralık 2004 tarihinde yargı, ihale için yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Ancak karşı taraf bu kararı 31 Mart 2006 tarihinde temyiz etmiştir.
Bu alanın da içinde olduğu planlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 9.3.2005 tarihinde “1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Nazım İmar Planı”, 11.5.2006 tarihinde ise Kadıköy Belediyesi’nce hazırlanan “1/1000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Uygulama İmar Planı” olarak askıya çıkarılmıştır. Mimarlar Odası bu planlara itiraz etmiş ve süreleri içerisinde dava açmıştır.
Mimarlar Odası bu planlarda 29 noktaya itiraz etmiş ve dava açmış; bu noktaların dışındaki vatandaşların mağdur olmaması için planın tümünün iptali yönüne gitmemiştir. Ancak Yargı “29 noktaya bir davada bakılamayacağı, her noktaya ayrı ayrı dava açılması gerektiği” ifadesi ile dava dilekçesinin reddine karar vermiştir. Dilekçenin reddi, davanın reddi olmadığı için Mimarlar Odası temyize gidebilmek için, yargıdan davanın reddi yazısını beklemektedir. Yani Mimarlar Odası’nın davası son bulmamıştır.
Meteoroloji arsasının alanı toplam 44.738 m2 olup bu arsanın 25.400 m2 yol, yeşil alan ve sosyal-kültürel tesise ayrılmıştır. Yani geriye inşaat yapmak için net 19.338 m2 alan kalmaktadır. Burada inşaat alanını hesaplamak için, Kadıköy’deki 2,07’lik emsal değeriyle net alanı, yani 19.338 m2’yi çarpmak gerekirken, 44.738 m2’lik brüt alanla çarpmak gibi önemli bir yanlışlık yapılmıştır. Oturma alanı ise kalan 19.338 m2 net alan çarpılarak doğru bulunmuştur, ancak inşaat alanı hesabı yanlış yapılmıştır... Brüt alan üzerinden hesaplanan inşaat alanı sebebiyle ortaya 113.644 m2 konut alanı ve 35.540 m2 otopark alanıyla birlikte toplam 149.788 m2 inşaat alanlı 156 m. yükseklikte 49 katlı dört blok çıkmaktadır.
Bu durum, vizyonu kültür-sanat olan ve hâlâ sayfiye yeri özelliğini koruyan Kadıköy’de, Levent’teki 117 m.lik İş Bankası kulelerinden daha yüksek binaların oluşmasını sağlayacaktır.
Mimarlar Odası Anadolu 1. Bölge Temsilciliğimizden ÇED raporu ve damgası ile geçirilen projelerdeki imar durumunda Kadıköy Belediyesi’nin yargıdan yürütmeyi durdurma ile ilgili karar gelinceye kadar inşaat ruhsatı verilmeyeceği notu bulunmaktadır.
Dava açtığı bu projeye, eylül ayında inşaat ruhsatı vermek zorunda kaldığını ifade eden Kadıköy Belediyesi tarafından, ruhsat tarihinden sonra yapılan bir açıklamada, kendi davasıyla ilgili olumlu bilirkişi raporu verildiği ifade edilmiştir.
Merakla öğrenmek istediğimiz konu, “İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, 9.3.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez ile E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi Nazım İmar Planı’nın Göztepe (Meteoroloji Arazisi) 421 ada 161 parsele ilişkin kısmının uygun olmadığı hususunda oybirliği ile oluşan kanaatimizi saygı ile sunarız” şeklinde biten bu bilirkişi raporunun tarihi, 15.9.2007 olan ruhsat tarihinden önce midir, sonra mıdır?
Eğer önce ise, bu bilirkişi raporuna göre yürütmeyi durdurma kararı verilme olasılığı neredeyse kesinken inşaat ruhsatı vermek doğru mudur?
Bu tartışmaları fazla uzatmadan Kadıköy Belediyesi’nin davasının bir an önce olumlu sonuçlanmasını beklemekteyiz.
Mimarlar Odası’nın amacı, ille de çarpıklıkları önleyenin kendisi olması değildir. Mimarlar Odası çarpıklıkların olmamasını istemektedir. En önemlisi, bu azmi başkalarına da aşılamak arzusundadır. Aralık2007 Mimarlara Mektup

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder