14 Ekim 2009 Çarşamba

ALTUNİZADE BURHANİYE MAHALLESİ


Mimarlara MektuplarımAltunizade Burhaniye Mahallesi
Arif ATILGAN

Burhaniye Mahallesi, Altunizade ile Beylerbeyi arasında kalan, İstanbul Boğazı’na tepeden bakan, yeşili bol bir alandadır. Burası aslında Osmanlı’dan günümüze kalmış bir köydür. 1876 Osmanlı-Sırp savaşı sonrası Bulgaristan’dan getirilen göçmenlerin yerleştirilmesiyle oluşan bu köy, adını Padişah 2. Abdülhamit’in, oğlu Burhanettin Efendi için inşa ettirdiği Burhaniye Camii’nden almış, daha sonra 1902 yılında mahallelerin ayrılması esnasında ise bu yerleşimin adı Burhaniye Mahallesi olmuştur.

Bu mahalle sınırları içerisine giren Altunizade kavşağından Boğaz Köprüsü’ne doğru inerken sağ taraftaki koruluğa, resmî tarifiyle Burhaniye Mah. 218 pafta, 1326 ada, 22-31-33-35-38 parseller ve 318 pafta, 1326 ada, 23 parsel olarak tarif edilen 95939 m2’lik alana İBB tarafından yapılan 1/5000’lik bir plan tadilatı ile yapılaşma getirilmek istenmektedir.

Söz konusu parseller 11.7.2005 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Üsküdar Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Nazım İmar Planı’nda; kısmen 1. Derece Doğal Sit Alanında park ve dinlenme alanı ve yolda; kısmen 3. Derece Doğal Sit Alanında park ve dinlenme alanı ve yolda; TAKS: 0,15, KAKS: 0,40, Hmax: 9,50 m. yapılaşma koşullarında yönetici merkez alanında ve TAKS: 0,15, Hmax: 6,50 m. yapılaşma koşullarında orta yoğunlukta konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parseller 4.10.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Üsküdar Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit Alanı Uygulama İmar Planı’nda da 18. madde uygulama sınırı içinde aynı yapılaşma koşullarına sahip bulunmaktadır.

Mülk sahibi Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., H: 6,50 m. olan kısımların H: 12,50 m. yapılanma koşullarında konut alanı ve ibadethane alanına alınmasını talep etmektedir. Hazırlanan teklif planda uygulamanın avan projeye göre yapılacağı, bodrum katların iskân edilebileceği gibi plan notlarına yer verilmiş ve yeşil alan % 45,61 oranından % 36,47’ye indirilerek konut alanına alınmıştır. Halbuki avan projeye göre uygulama yapılması plan yapım kademelenmesine aykırı nitelik taşımakta, bodrum kata iskân siluet alanlarında olamamakta ve bu alanlarda KAKSmax: 0,30, Hmaks: 6,50 olabilmekte, yeşil alanın eksiltilmesi ise rekreaktif amaçlı yeşil alan ihtiyacını azaltmaktadır.

Ayrıca plan bütünlüğünden bağımsız olarak tek bir parsel için karar oluşturmak şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından uygun olmadığı gibi, çevredeki yapılaşma koşullarından farklı olarak verilen imar hakları ise diğer parseller için emsal teşkil edebilmektedir.

Belediye Meclisi 14.3.2007 tarihinde H: 12,50 m.yi H: 9,50 m.ye indirerek teklif planı tadil etmiş ve planı ilgili yasalar gereği İstanbul 6 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna göndermiştir. İlgili kurul ise plan notlarında yaptığı bazı düzeltmeler ile bu planı uygun bulduğunu ifade etmiştir. Sonuçta İBB İmar Komisyonu da Kurul kararına uyarak teklifi kabul etmiştir.

İstanbul Boğazı’nın siluet alanındaki önemli bir bölge, yapılaşmaya açılmaktadır. Bu arada geçtiğimiz yıl içersinde, karar verici olan 6 No.lu KTVKK, Kocaeli’nden Üsküdar’a; Üsküdar’da bulunan 3 No.lu KTVKK da Kocaeli’ne gönderilmiştir.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği, tadilat planlarının askıya çıkmasını beklemektedir. Gereken itirazlar yapılıp hukuksal süreç başlatılacaktır.
Delikanlılık yıllarımda Yeldeğirmeni’nde ikamet etmekte ve semtin takımında futbol oynamaktaydım. Daha çok yaz aylarındaki antrenman programımızda gece krosları olurdu. Kros güzergâhımız Yeldeğirmeni-Acıbadem-Küçük Çamlıca-Kısıklı-Altunizade-Koşuyolu-Yeldeğirmeni şeklinde idi. Boğaz Köprüsü’nün ve dolayısıyla Altunizade kavşağının da olmadığı o yıllarda, oldukça eğlenceli geçen bu koşularımızda bazen Altunizade’den Beylerbeyi’ne inmeyi düşünürdük. Tam da bu arazinin bulunduğu yerlerde karanlık köy yolları ve köpek havlamaları her defasında bizi korkutur, fikrimizden caydırırdı.

İnsanın yaşarken anımsayacağı kadar kısa bir sürede bu kadar değişiklik biraz fazla değil mi? Temmuz 2008 Mimarlara Mektup

1 yorum:

  1. Blog siteniz araştırmalarımızda gerçekten yararlı oldu. Estetik Burun Ameliyatı olarak tüm verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz

    YanıtlaSil