16 Ocak 2023 Pazartesi

 2023 YAZILARI

1- ÜLKEMİZİN SON BULAŞICI HASTALIK ÖYKÜSÜ
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/%C3%BClkemi%CC%87zi%CC%87n-son-bula%C5%9Fici-hastalik-%C3%B6yk%C3%BCs%C3%BC

2- ESNAFLAR VE MARKETLER
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/esnaflar

 YEDEK LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/01/esnaflar-ve-marketler-1980li-yllarn.html
 


5- DEPREM İÇİN UYARILARIM
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/deprem-tecr%C3%BCbeli%CC%87-bi%CC%87r-ki%CC%87%C5%9Fi%CC%87-olarak-uyarilarim
 
Yedek LİNK
http://atilganblog.blogspot.com/2023/02/deprem-icin-uyarilarim-17-agustos-1999.html

6- 6 ŞUBAT 2023 GÜNEYDOĞU ANADOLU DEPREMİ         
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/6-%C5%9Fubat-2023-g%C3%BCneydo%C4%9Fu-anadolu-depremi
 
Yedek LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/02/6-subat-2023-guneydogu-anadolu-depremi.html
 

7-AFET VE ARAMA KURTARMA
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/afet-ve-arama-kurtarma
 
Yedek LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/02/afet-ve-arama-kurtarma-ksaca-arama.html

8-DEPREM SONRASI YENİ BİNALAR NASIL YAPILMALI
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/deprem-sonrasi-yeni%CC%87-bi%CC%87nalar-nasil-olmali
 
Yedek LİNK:
DEPREM SONRASI YENİ BİNALAR NASIL YAPILMALI
http://atilganblog.blogspot.com/2023/02/deprem-sonrasi-yeni-binalar-nasil.html

9-DEPREM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/deprem-%C3%BCzeri%CC%87ne-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnceler
 
Yedek LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/02/deprem-uzerine-dusunceler-ulkemizin.html
 

10-DEPREM İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/deprem-i%CC%87%C3%A7i%CC%87n-yapilmasi-gerekenler
 
Yedek LİNK:
DEPREM İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
http://atilganblog.blogspot.com/2023/02/deprem-icin-yapilmasi-gerekenler.html

11-DEPREM YARDIMI
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/deprem-yardimi

http://atilganblog.blogspot.com/2023/02/deprem-yardimi-karsmdaki-genc-kisi.html

12-BİNALARDA “DETAY KONULAR”
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/bi%CC%87nalarda-detay-konular

Yedek LİNK.
http://atilganblog.blogspot.com/2023/03/binalarda-detay-konular-onemsiz-konular.html
 

13- AİLE YAPISI BİTMESİN
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/ai%CC%87le-yapisi-bi%CC%87tmesi%CC%87n
 
YEDEK LİNK
http://atilganblog.blogspot.com/2023/03/aile-yapisi-bitmesin-1950ler-1960lar.html
 

14- KENT MÜCADELESİ ve ÖZEN SİNEMASI
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/kent-m%C3%BCcadelesi-ve-%C3%B6zen-si-nemasi
 
Yedek Blog linki:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/04/kent-mucadelesi-ve-ozen-sinemasi.html

15- FULYA ÖZTÜRK
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/fulya-%C3%B6zt%C3%BCrk
 
 
Yedek LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/04/fulya-ozturk-1989-ylnda-adanada-dogdu.html
 

16-YEŞİL ERİK
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/ye%C5%9Fi-l-eri-k
 
YEDEK LİNK
http://atilganblog.blogspot.com/2023/05/yesil-erik-1959-yl-yaz-mevsiminin-ilk.html

17-Kadıköy-Maltepe tramvay projesinin geçmişi. Alttaki LİNKte:
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/kadik%C3%B6y-maltepe-tramvayi

Yedek LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/04/kadikoy-maltepe-tramvayi-2000li-yllarn.html
 

18- İSTANBUL’A TAŞRA ETKİSİ
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/i-stanbul-a-ta%C5%9Fra-etki-si


YEDEK LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/05/istanbula-tasra-etkisi-1965-yl.html


19- HALDUN TANER VE DEVEKUŞU KABARE TİYATROSU
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/haldun-taner-ve-deveku%C5%9Fu-kabare-ti%CC%87yatrosu
 
Yedek LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/05/haldun-taner-ve-devekusu-kabare.html
 

 20-Yalova’nın Hacı Mehmet Köylüleri? 
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/yalova-da-haci-mehmet-k%C3%B6yl%C3%BCleri%CC%87ne-baki%C5%9F
 
Yedek LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/05/yalovada-haci-mehmet-koylulerine-bakis.html

21-BİZİM KUŞAĞIN KADERİ
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/bi-zi-m-ku%C5%9Fa%C4%9Fin-kaderi
 
Yedek LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/06/bizim-kusagin-kaderi-parkta-oturuyorum.html

22- BAKKAL NECATİ YAZICI
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/bakkal-necati%CC%87-yazici


 YEDEK LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/06/bakkal-necati-yazici-05071944-tarihinde.html

23-ÇOCUKLUK ARKADAŞIM KEMAL BAŞAR
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/%C3%A7ocukluk-arkada%C5%9Fim-kemal-ba%C5%9Far
 
Yedek LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/06/cocukluk-arkadasim-kemal-basar-uzun.html
 

24-2023 SEÇİMLERİ İÇİN YORUMLARIM
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/2023-se%C3%A7i%CC%87mleri%CC%87-i%CC%87%C3%A7i%CC%87n-yorumlarim
 
YEDEK LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/06/2023-secimleri-icin-yorumlarim.html

25-YALOVA’NIN YENİ HASTANE BİNASINDA HEYELAN SÖYLENTİSİ
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/yalova-nin-yeni%CC%87-hastane-bi%CC%87nasinda-heyelan-s%C3%B6ylenti%CC%87si%CC%87
 
Yedek LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/07/yalovanin-yeni-hastane-binasinda.html
 

26- KİŞİSEL BİR YAZI
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/ki%CC%87%C5%9Fi%CC%87sel-bi%CC%87r-yazi
 
Yedek LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/07/kisisel-bir-yazi-is-hayatna-baslams.html
 

 27-KENT İÇİNDE BANA ÖZEL NOKTALAR
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/kent-i%CC%87%C3%A7i%CC%87nde-bana-%C3%B6zel-noktalar

Yedek Link:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/07/kent-icinde-bana-ozel-noktalar-ilkokul.html

28-VOLEYBOLCU HALDUN NAFİ BAZLAR
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/voleybolcu-haldun-nafi%CC%87-bazlar

Yedek LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/07/voleybolcu-haldun-nafi-bazlar-haldun.html
 

29- SİYASET (CHP)
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/si%CC%87yaset-chp
 
Yedek LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/07/siyaset-chp-siyaset-yazmak-istemiyorum.html
 

30- DİYARBAKIR SICAKLARI
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/di%CC%87yarbakir-sicaklari
 
Yedek LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/07/diyarbakir-sicaklari-bugunlerin-gundemi.html
 

 31- BİR KİTABIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/bi%CC%87r-ki%CC%87tabin-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BCrd%C3%BCkleri%CC%87
 
Yedek LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/08/bir-kitabin-dusundurdukleri-yeni.html 

32- YÜZME HAVUZLARI
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/y%C3%BCzme-havuzlari
 
Yedek LİNK.
http://atilganblog.blogspot.com/2023/08/yuzme-havuzlari-yllar-once-bir.html
 

 33-AYDIN İHTİLALİ
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/aydin-i%CC%87hti%CC%87lali%CC%87
 
YEDEK LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/08/aydin-ihtilali-1970li-yllarn-ortalar.html
 

 34-DDY FENERBAHÇE KAMPI ANILARI
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/ddy-fenerbah%C3%A7e-kampi-anilari
 
Yedek link:  
https://atilganblog.blogspot.com/2023/08/ddy-fenerbahce-kampi-anilari-1960lar.html
 

 35- ZİHNİ PAŞA KÖŞKÜ (ZİVERBEY KÖŞKÜ)
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/zi%CC%87hni%CC%87-pa%C5%9Fa-k%C3%B6%C5%9Fk%C3%BC-zi%CC%87verbey-k%C3%B6%C5%9Fk%C3%BC
 
Özel LİNK:
 https://atilganblog.blogspot.com/2023/09/zihni-pasa-kosku-ziverbey-kosku-mustafa.html
 
 
  36-Kadıköy-Maltepe tramvayı

https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/kadik%C3%B6y-maltepe-tramvayi
Yedek LİNK:
http://atilganblog.blogspot.com/2023/04/kadikoy-maltepe-tramvayi-2000li-yllarn.html

37- BOZCAADA’NIN KAPTANI HALİL YAKAR
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/bozcaada-nin-kaptani-hali%CC%87l-yakar
 
Özel LİNK:
https://atilganblog.blogspot.com/2023/09/bozcaadanin-kaptani-halil-yakar-1924.html
 

38- GAZZE ABLUKASI
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/gazze-ablukasi
 
 
Yedek LİNK:
https://atilganblog.blogspot.com/2023/10/gazze-ablukasi-filistinde-savas-filan.html
  

39- CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI.
https://arifatilgan.wixsite.com/arifatilgan/single-post/cumhuri%CC%87yeti%CC%87n-100-yili
 
Yedek LİNK:
https://atilganblog.blogspot.com/2023/10/cumhuriyetin-100.html
 
40-GENELEVLERİN TARİHİ HİKÂYESİ

https://atilganblog.blogspot.com/2023/11/kent-hafzas-genelevler-525-bizans.html

 

41- YALOVA’DAKİ EVE HIRSIZ GİRMİŞ
https://atilganblog.blogspot.com/2023/11/oyku-yalovadaki-eve-hirsiz-girmis-iki.html


42-PAVYON ÖYKÜSÜ
https://atilganblog.blogspot.com/2023/12/oyku-pavyon-oykusu-1965-universitedeki.html
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder